Výstražná lišta

/
/
Tajemník úřadu

Tajemník úřadu

Tajemník úřadu

  • Předkládá materiály na termíny konání Rady a Zastupitelstva
  • Zpracovává informační zprávy o činnosti Rady
  • Zajišťuje zpracování připomínek k obecně závazným vyhláškám města Česká Kamenice
  • Organizačně zajišťuje vydávání interních směrnic Úřadu a nařízení tajemníka a starosty
  • Plní funkci podpůrného orgánu v Centrálním registru oznámení vedeného u Ministerstva spravedlnosti v souvislosti s podáváním oznámení veřejných funkcionářů dle zákona zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
  • Plní úkoly dle pokynů členů Zastupitelstva a Rady

Kontakty

Tajemník úřadu

Tajemník městského úřadu a povodňové komise města