/
/
Osadní výbor Kerhartice

Osadní výbor Kerhartice

Osadní výbor Kerhartice

  • iniciativní orgán občanů části České Kamenice, označené názvem Kerhartice
  • řídí se ustanovením zákona o obcích a jednacím a organizačním řádem výborů zastupitelstva

Kontakty

Zaměstnanec

Člen osadního výboru místní části Kerhartice

Zaměstnanec

Členka osadního výboru místní části Kerhartice

Zastupitel

Předseda osadního výboru Kerhartice; člen pracovní skupiny prevence kriminality; člen povodňové komise

Nadcházející jednání

Nic tu není

Archiv jednání

Nic tu není