Výstražná lišta

/
/
Odbor finanční

Odbor finanční

Odbor finanční

 • úsek financování a rozpočtu
 • úsek inventarizace a pojistných náhrad
 • úsek účetnictví
 • úsek faktur, VHP a poplatků za psy
 • úsek personalistiky a mezd
 • úsek činností VPP a SUM
 • úsek finanční kontroly
 • zajišťuje zpracování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, vyhodnocuje skutečné hospodaření ve vztahu ke schválenému rozpočtu, navrhuje úpravy rozpočtu
 • zabezpečuje celkovou účetní agendu města
 • v návaznosti na místní vyhlášku o místních poplatcích spravuje místní poplatky:
  • poplatky ze psů
  • poplatky z ubytovacích kapacit
 • eviduje příspěvky a dotace poskytnuté z rozpočtu města
 • eviduje nemovitý a movitý majetek města, včetně pohledávek a dluhů
 • kontroluje činnost příspěvkových organizací
 • vede personální agendu

Kontakty

Vedoucí odboru

vedoucí finančního odboru

Referent

referentka (rozpočtové účetnictví)

Referent

referentka finančního odboru (personalistka a mzdová účetní)

Referent

referentka (rozpočtové účetnictví)

Referent

Referentka Finančního odboru – fakturantka a účetní