Výstražná lišta

/
/
Komise pro památkovou péči

Komise pro památkovou péči

Komise pro památkovou péči

Předseda komise
  • PharmDr. Martin Konečný, radní
Členové komise
  • Mgr. Alena Sellnerová
  • Irena Klepalová
  • Tomáš Bartoň
  • Mgr. Jana Cholinská

Kontakty

Radní

Historické a kulturní dědictví; předseda Komise pro památkovou péči

Člen komise

Členka Komise pro památkovou péči

Člen komise

Členka Komise pro památkovou péči

Člen komise

Členka Komise pro památkovou péči

Člen komise

Člen Komise pro památkovou péči

Nadcházející jednání

Nic tu není