/
/
Komise pro památkovou péči

Komise pro památkovou péči

Komise pro památkovou péči

Předseda komise
  • PharmDr. Martin Konečný, radní
Členové komise
  • Mgr. Alena Sellnerová
  • Irena Klepalová
  • Tomáš Bartoň
  • Mgr. Jana Cholinská

Kontakty

Radní

Historické a kulturní dědictví; předseda Komise pro památkovou péči

Zaměstnanec

Členka Komise pro památkovou péči

Zaměstnanec

Členka Komise pro památkovou péči

Člen komise

Členka Komise pro památkovou péči

Nadcházející jednání

Nic tu není