Výstražná lišta

/
/
Mgr. Marcela Zemanová, PhD.

Mgr. Marcela Zemanová, PhD.

Zastupitelka PhDr. Marcela Zemanová

Mgr. Marcela Zemanová, PhD.

Člen komise

marcela.zemanka@gmail.com

Předsedkyně redakční rady Českokamenických novin

Členka Komise pro kulturu a cestovní ruch