Výstražná lišta

/
/
Přípravná třída pro školní rok 2023/2024

Přípravná třída pro školní rok 2023/2024

ZŠ T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice pro školní rok 2023/2024 otevírá přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy. Přípravná třída bude otevřena podle zájmu.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Další informace a kontakty viz Příloha

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp