Výstražná lišta

/
/
Podpora školství na Děčínsku pokračuje

Podpora školství na Děčínsku pokračuje

Logo publicity
Navazujícím projektem MAP IV pokračuje podpora školství na Děčínsku

V prosinci roku 2023 jsme se opět pustili do práce s cílem dále mapovat vzdělávací systém v území ORP Děčín. Další navazující projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro SO ORP Děčín“(č. projektu: CZ.02.02.04/00/23_017/0008284) vychází z úspěchů předchozích let a našich cenných zkušeností. Během minulých osmi let jsme společně iniciovali již tři takové projekty, do kterých se zapojily mateřské, základní, základní umělecké školy a speciální školy, stejně jako další aktéři působící v oblasti vzdělávání z území ORP Děčín.

Nový projekt „MAP IV pro SO ORP Děčín“ nejen, že pokračuje v naší strategické spolupráci v této oblasti, ale také aktualizuje náš plán, který mapuje potřeby ve vzdělávání, potřeby jednotlivých škol v infrastruktuře, ale i návrhy, jak pomoci vyřešit problémy, které jsme v území identifikovali.

Projekt se zaměřuje na širokou škálu témat jako je podpora pedagogických a didaktických dovedností učitelů. Přípravou žáků na plnohodnotný a prospěšný život ve společnosti. A také na to, aby se děti, žáci i učitelé ve škole cítili dobře.

Svou první povinnost si již splnili i členové Řídicí výbor MAP IV, který je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP IV pro SO ORP Děčín a dne 21. 3. 2024 schválil základní dokumenty projektu: aktualizované složení členů ŘV, Státu a Jednací řád, Komunikační plán a Organizační strukturu MAP IV.

A co právě probíhá? Z teorie jsme přešli do praxe! Společně s edukativním a zážitkovým divadelním vzdělávacím programem vedeným zkušenou herečkou a lektorkou, paní Barborou Milotovou, vyrážíme do základních, mateřských a speciálních škol na Děčínsku. Tento program má za cíl pomoci žákům pojmenovat palčivé problémy a situace a lépe se v nich orientovat a zvládat je. „Prožitkové vzdělávání“ má ambice pomáhat nejenom žákům, ale i učitelům a rodičům lépe poznat svět dětí.

S programem a jeho divadelními představeními se v prvních týdnech dubna setkávají žáci Základní a speciální školy v Děčíně, děti dvou mateřských škol v České Kamenici, Mateřské a základní školy ve Verneřicích či Mateřské školy v Jílovém.

Věříme, že naše společné úsilí a kreativní přístupy přinesou do vzdělávání novou svěžest a prospěch pro všechny zúčastněné. Připojte se k nám a připravte se na vzrušující školní dobrodružství!

Za MAP IV pro SO ORP Děčín
– Realizační tým

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp