Výstražná lišta

/
/
Městská policie

Městská policie

Organizační složka města
Velitel

Martin Soukup

Městská policie v České Kamenici byla zřízena, dne 1. června 1992, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města. Její povinnosti a oprávnění jsou dány zákonem o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Městskou policii v České Kamenici řídí starosta města. K plnění úkolů městské policie je pověřen velitel městské policie.

Velitel městské policie zodpovídá
 • za chod celé městské policie ve všech ukazatelích
 • za sestavení rozpočtu a dohled nad jeho čerpáním
 • za řízení mzdové politiky
 • za sestavování plánů směn
 • za školení a výcvik strážníků
 • za spolupráci a vedoucími představiteli Policie České republiky Česká Kamenice
 • za vyhodnocování činnosti, výkonnosti a stanovení priorit činnosti městské policie
Každý občan může městskou policii požádat o pomoc.
Se žádostí se lze obrátit
 • přímo na strážníky na ulici
 • telefonicky
 • na služebnu městské policie v úředních hodinách
Poskytnutí informace

Se žádostí o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/2000 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se může kdokoli obrátit na velitele městské policie, či přímo na starostu města
Žádost o poskytnutí informace je nutno podat písemně

Podání stížnosti

S podáním stížnosti na práci strážníků se můžete obrátit nejlépe přímo na starostu města, který řídí městskou policii
Při podání stížnosti na strážníka je dobré si zaznamenat jeho služební číslo
Toto číslo je uvedeno na služebním odznaku strážníka
Každý strážník je povinen nosit služební odznak a umožnit přečtení služebního čísla, popř. i jeho zapsání

Jmenovité obsazení Městské policie Česká Kamenice
 • Martin Soukup
 • Petr Mastík
 • Miroslav Svoboda
 • Tomáš Kouřil
 • Jan Vilímek
Kontakt

Telefon: +420 412 582 244 (Městská policie Česká Kamenice – kancelář)
Mobilní: +420 724 590 075 (sdílený služební telefon)
E-mail: mestska.policie@ceska-kamenice.cz

Úřední hodiny

Pondělí: 8:30 – 9:30, 17:00 – 17:30
Úterý: 8:30 – 9:30, 17:00 – 17:30
Středa: 8:30 – 9:30, 17:00 – 17:30
Čtvrtek: 8:30 – 9:30, 17:00 – 17:30
Pátek: 20:00 – 20:30

Adresa

Městská policie
Tyršova 35
407 21 Česká Kamenice