Výstražná lišta

Životní prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les

O povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les žádá vlastník či nájemce pozemku se souhlasem vlastníka příslušný orgán ochrany přírody.
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Formuláře

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin