Výstražná lišta

Zábory

Právní úpravu záboru veřejného prostranství řeší v zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“) a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

Podrobnější podmínky záboru veřejného prostranství jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce.

Formuláře

Kontakty

Referent

referentka (doprava, zvl. užívání komunikací, užívání veřej. prostranství)