Výstražná lišta

/
/
/
/
Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje

Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje

Prezident republiky vyhlásil na 20. a 21. září 2024 volby do zastupitelstev krajů, a to rozhodnutím zveřejněným ve sbírce zákonů.
V příloze naleznete harmonogram úkolů a lhůt.

Informace k voličským průkazům

Volič, který nebude moci volit ve dnech voleb do zastupitelstev krajů (20. a 21. 9. 2024) ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, si již nyní může požádat u obecního úřadu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům, kteří jsou zapsaní ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Žádost se může podat:

  • osobně (nejdéle do 18. 9. 2024 do 16:00 hodin)
  • písemně v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče (nejpozději do 13. 9. 2024)
  • elektronicky zaslanou prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 13. 9. 2024)
 

Voličský průkaz bude voliči obecním úřadem předán ihned, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo mu bude zaslán.

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tj. Ústeckého kraje.

Osobně či písemně lze o vydání voličského průkazu požádat na Městském úřadě Česká Kamenice, odbor správních činností a matriční úřad, náměstí Míru 219, Česká Kamenice.

Veškeré podrobné informace poskytne paní Soňa Máchová, tel. 412 151 557, e-mail: s.machova@ceska-kamenice.cz

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu