Výstražná lišta

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky 13. – 14. 1. 2023

Pro voliče

Informace k voličským průkazům

Volič, který nebude volit ve svém volebním okrsku, si může od 1. 7. 2022 požádat o vydání voličského průkazu, a to:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky
 • osobně

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 6. ledna 2023 v 16:00 hodin.
Konec lhůty pro osobní žádosti o vydání voličského průkazu je středa dne 11. ledna 2023 v 16:00 hodin.
Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům je čtvrtek dne 29. prosince 2022.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu
 • způsob doručení voličského průkazu
 • požaduje-li volič zaslání voličského průkazu poštou, uvedení adresy, na kterou má být zaslán


Na voličský průkaz může volit volič v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb a pokud na něj hlasuje, je povinen jej odevzdat.
Žádosti se podávají na Městském úřadě Česká Kamenice, odbor správních činností a matriční úřad – evidence obyvatel.

Volební okrsky
 • volební okrsek č. 1 – Dům kultury Česká Kamenice, Komenského 288 – velký sál část „A“
 • volební okrsek č. 2 – Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru 219, zasedací místnost (přízemí)
 • volební okrsek č. 3 – Sportovní hala Česká Kamenice, Dukelských hrdinů 183
 • volební okrsek č. 4 – Dům kultury Česká Kamenice, Komenského 288 – velký sál část „B“
 • volební okrsek č. 5 – ZŠ T. G. M. a gymnázium Česká Kamenice, Palackého 535

 

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu