Výstražná lišta

Balíček sociální pomoci

I. Pomoc rodičům dětí v mateřských školách

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Česká Kamenice vám nabízíme možnost pomoci v tíživé ekonomické situaci. Jedná se o poskytnutí daru na platbu tzv. “školkovného“ a úhrady obědů v mateřských školách v České Kamenici od února 2023 do konce aktuálního školního roku ve výši 100 %.

Podmínky pro získání daru jsou:

  • trvalý pobyt v České Kamenici
  • hrubý příjem nepřesahující 80.000,- / měsíčně na domácnost (vč. plateb za výživné, důchodů apod.)
  • rodina již nepobírá opakující se dávku v hmotné nouzi

Pokud budete chtít dar využít a splňujete výše uvedené podmínky, kontaktujte mateřskou školu, do které vaše dítě dochází. Bude s vámi uzavřena darovací smlouva, na jejímž základě budete po výše uvedené období dar čerpat. Dar bude poskytnut přímo mateřské škole. O pomoc lze požádat kdykoli v průběhu akce, ne však zpětně.

II. Pomoc rodičům dětí v družině a školní jídelně

Vážení rodiče dětí ve školách,

v souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva města Česká Kamenice Vám nabízíme možnost pomoci v tíživé ekonomické situaci. Jedná se o možnost poskytnutí daru na platbu družiny a úhrady obědů ve školní jídelně při Centru dětí a mládeže v České Kamenici. Jedná se o období od února 2023 do 31. srpna 2023 a to ve výši 100 %.

Podmínky pro získání daru jsou:

  • trvalý pobyt v České Kamenici
  • hrubý příjem nepřesahující 80.000,- / měsíčně na domácnost (vč. plateb za výživné, důchodů apod.)
  • rodina již nepobírá opakující se dávku v hmotné nouzi.

Pokud budete chtít dar využít, kontaktujte centrum dětí a mládeže, kde vaše dítě dochází do družiny, či na školní obědy, bude Vám poskytnuta darovací smlouva, na základě které budete po výše uvedené období moci čerpat tento dar. Dar bude poskytnut přímo Centru dětí a mládeže. O možnost čerpání lze požádat kdykoli v průběhu akce, ne však zpětně.

III. Pomoc pro seniory

Vážení spoluobčané,

V nejbližších dnech budou navštěvovat zaměstnanci města Česká Kamenice a Domova pro seniory a pečovatelské služby občany seniorského věku s nabídkou pomoci v rámci sociální práce. Formou krátkého rozhovoru s vámi budeme chtít zjistit, zda potřebujete pomoct v oblasti bydlení a životních nákladů.

V rámci návštěvy bude předán seniorům letáček s nabídkou pomoci, kterou budou občané moci využít.

Oblasti, kterých se bude možnost pomoci týkat, jsou:

  • vysoké náklady na bydlení (plyn, voda, elektřina apod.)
  • vysoké platby za potraviny
  • možnost využití pečovatelské služby (úklid, nákupy, hygiena), příspěvek na péči
  • využití senior taxi (cesty za lékaři, nákupy, či na návštěvy)

Kontakty

Referent

Referentka (sociální pracovnice)

Referent

referentka odboru sociálních věcí

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru sociálních věcí