Výstražná lišta

Školská zařízení

Město Česká Kamenice zřizuje (jako své příspěvkové organizace) dvě mateřské, jednu základní školu, jednu základní uměleckou školu a Centrum dětí a mládeže.

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, příspěvková organizace

Sídlo: Palackého 535, Česká Kamenice

Spádový školský obvod: Česká Kamenice, Kunratice, Srbská Kamenice, Janská, Kytlice, Jetřichovice

Webové stránky školy: www.zs-gymnazium.cz

 


Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 182, Česká Kamenice

Spádový školský obvod: Česká Kamenice, Kunratice, Srbská Kamenice, Janská

Webové stránky školy: www.mszavodou.cz


Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, příspěvková organizace

Sídlo: Palackého 141, Česká Kamenice

Spádový školský obvod: Česká Kamenice, Srbská Kamenice, Janská

Webové stránky školy: www.mskastanek.cz


Základní umělecká škola Česká Kamenice, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 481, Česká Kamenice

Webové stránky školy: www.zusck.cz


Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace

Sídlo: Dukelských hrdinů 828, Česká Kamenice

Webové stránky organizace: www.cdmck.cz

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu