Výstražná lišta

Nestavební pozemky

Nestavebními pozemky jsou ty pozemky, na které nelze umístit stavbu rodinného domu.

Nestavební pozemky jsou oceňovány dle ceníku nestavebních pozemků.

Záležitosti nestavebních pozemků se řídí platnými pravidly pro prodej pozemků z majetku města.

 

Kontakty

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej)

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej; věcná břemena)