Web je v testovacím režimu. Staré stránky najdete zde. Našli jste chybu? Napište nám

Termín svozu odpadů

Termín svozu odpadů (směsný komunální odpad, plast, papír, sklo a bioodpad) je stanoven svozovým kalendářem.

Přílohy

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)