Výstražná lišta

Ohlašovací povinnost

Školy a školky mají povinnost ohlašovat papír, plasty a kovy převzaté v rámci školního sběru prostřednictvím formuláře.

Zároveň je nutné, aby tyto odpady byly zařazeny pod katalogovým číslem 200 101 v případě papíru, 200 139 v případě plastů a 200 140 v případě kovů.

Tyto povinnosti ukládá nový zákon o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)