Výstražná lišta

Potřebuji novou popelnici

Směsný komunální odpad

Nová popelnice se přistavuje z pravidla z důvodu:

  • poškození
  • odcizení
  • nové stavby nebo přistěhováním
  • změny objemu (vytápění tuhými palivy, nárůst plen, odstěhování apod.)

 

Objem popelnic u jednotlivých domácností je stanoven obecně závaznou vyhláškou – 30 litrů /osoba / 14 dní.

Popelnice na komunální odpad jsou celé v černé barvě a k dispozici jsou o objemu: 80 l, 120 l, 240 l a 1100 l.

Plast

Občané z rodinných a bytových domů mají možnost vytřídit plast do 240 l černých nádob se žlutým klipem na víku.
Popelnice se přistavují na vlastní žádost. Tato služba je zdarma.

Papír

Občané z rodinných a bytových domů mají možnost vytřídit papír do 240 l černých nádob s modrým klipem na víku.
Popelnice se přistavují na vlastní žádost. Tato služba je zdarma.

Bioodpad

Občané z rodinných a bytových domů mají možnost vytřídit bioodpad do 240 l hnědých nádob.
Popelnice se přistavují na vlastní žádost. Tato služba je zdarma.

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)