Výstražná lišta

Místa určená k ukládání odpadů

Jednotlivá sběrná místo pro ukládání odpadů, jsou vyznačena ve svozové trase a její příloze.

Svozová trasa

Přílohy

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)