Výstražná lišta

Jak správně třídit odpady

Plast

Plasty a plastové obaly se třídí do 240 l černých sběrných nádob se žlutými klipy a do 1100 l černých kontejnerů se žlutými klipy.

Patří sem:
Sešlápnuté PET lahve bez zbytků nápojů, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, igelitové fólie, sáčky a igelitové nákupní tašky, balící fólie od spotřebního zboží a další výrobky z plastů. Plasty musí být vždy vymyté. V našem městě je možnost vhazovat společně s plasty i drobné kovy (nápojové plechovky, plechovky od potravin, konzervy a drobnější kovový odpad).

Nepatří sem:
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Plasty je nutné před odložením do kontejneru sešlápnout.

Papír

Papír se třídí do 240 l černých sběrných nádob s modrými klipy a do 1100 l černých kontejnerů se modrými klipy.

Patří sem:
Noviny, časopisy, katalogy, letáky, prospekty, sešity, knihy, kartón, lepenka, kancelářský papír, obalový papír, skartovaný materiál. V našem městě je možnost vhazovat též nápojové kartony (vypláchnuté obaly od mléka, džusů, vín, rajských protlaků apod.).

Nepatří sem:
Uhlový, mastný, voskový, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, hygienický papír, ubrousky, tapety, použité plenky, obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru, pořadače s kovovými komponenty. Tyto materiály nelze už dále recyklovat.

Bioodpad

Bioodpad (zelenou hmotu, zahradní odpad a rostlinný kuchyňský odpad) se třídí do 240 l hnědých nádob, kompostérů, velkoobjemových kontejnerů a kompostů.

Patří sem:
Tráva, listí, plevel, spadané ovoce, zbytky z ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, skořápky od vajec a ořechů, sedliny kávy (i s filtrem), čajové sáčky, piliny, jemné nebo nadrcené větné, popel ze dřeva, papírové kapesníky, ubrousky, kartonové obaly od vajec.

Nepatří sem:
Maso, ryby a kosti, zbytky jídla živočišného původu, bedničky od ovoce, sklo, kov, plasty, baterie, veškerý barevně potištěný papír, laky, zbytky barev, léky, chemikálie, použitý olej, obalové materiály, pleny, obaly od mléka a džusů.

Proč má smysl bioodpady třídit a zpracovávat:
Bioodpad tvoří až 40 % komunálního odpadu. Při domácím kompostování se bioodpad zpracuje přímo u zdroje a odpadne další doprava a manipulace, vzniká kvalitní hnojivo (kompost), takže nemusíme zbytečně platit za drahá hnojiva v obchodech. Tříděním a využitím bioodpadu ulehčíme skládkám, navíc obec i my sami ušetříme, cena za skládkování odpadu je mnohem vyšší než za kompostování.

Sklo

Sklo se nemusí třídit podle barev. Barevné i bílé sklo proto vhazujte do zelených nebo bílých kontejnerů/zvonů.

Patří sem:
Lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo, sklo od zavařenin a rozbité skleničky.

Nepatří sem:
Keramika, porcelán, auto sklo, drátěné sklo, zrcadla, varné a laboratorní sklo, lampy, žárovky.

Zálohované sklo, prosím, vracejte zpět do obchodu.

Textil

Ve vybraných sběrných hnízdech naleznete kontejnery na textil společností Dimatex s.r.o. a Koutecký s.r.o.

Patří sem:
Oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce a obuv.
Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit, resp. používat.

Nepatří sem:
Vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu nebo odkládejte ve sběrném dvoře.

Textilní výrobky musí být čisté a suché.

Elektrozařízení

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, BATERIE, ŽÁROVKY
Bez elektřiny a různých elektrických pomocníků si už nedovedeme představit život. V každé domácnosti jich najdeme celou řadu, od světelných zdrojů přes malé spotřebiče až k pračce či elektrické troubě. Jejich stále častější používání však s sebou přináší závažný problém – co s nimi, když doslouží?

Díky recyklaci jde znovu využít víc než 90 procent materiálů. O důvod navíc odnést vysloužilá elektrozařízení, od svítidel až po elektrické hračky, na to správné místo – do zpětného odběru. V popelnici se totiž recyklace nedočkají.
Navíc některá elektrozařízení obsahují látky, které škodí životnímu prostředí – například rtuť v zářivkách. Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce, kde mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na lidské zdraví.

V budově městského úřadu a na sběrných místech určených svozovou trasou, jsou proto umístěny nádoby pro zpětný odběr drobného elektrozařízení, které nám dodaly společnosti Asekol, a. s., Ecobat, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o.

Patří sem:
Baterie a drobná elektrozařízení jako jsou MP3 přehrávače, radia, mobilní telefony, kalkulačky, elektronické hračky či drobné počítačové vybavení.

Nepatří sem:
Zářivky, úsporné žárovky, tonery, CD nosiče, videokazety.

Televizory, monitory a velká elektrozařízení jako jsou chladničky, pračky apod., odevzdávejte, prosím, ve sběrném dvoře.

Baterie
Do nádoby od společnosti Ecobat, s. r. o. se vhazují použité baterie. Tato nádoba je umístěna v budově městského úřadu.

Osvětlovací zařízení
Do nádoby od společnosti Ekolamp, s. r. o. se vhazují osvětlovací zařízení. Tato nádoba je umístěna v budově městského úřadu.

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)