Výstražná lišta

Nejčastější chyby při třídění odpadů

Zbytky jídla v plastových obalech

Drobné znečištění plastových obalů nevadí, nesmí v nich však být zbytky jídla. Problém ale je mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt. Do plastů patří tento obal až po pečlivém vymytí teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí. Naopak se není třeba bát do tříděného odpadu vyhodit prázdné obaly od mýdel nebo šamponů a dalšího běžného drogistického zboží.
Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek do žlutého kontejneru nepatří vůbec.

Plata od vajec

Papírové obaly od vajec či ruličky od toaletního papíru už se recyklovat nedají. Jsou sice z papíru, ale již tolikrát recyklovaného, že jde o poslední uplatnění hmoty.

Použité papírové kapesníky

Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po jejich použití ale do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří.

Obaly od sušenek a chipsů

Pokud je vnitřní strana obalu od brambůrků, sušenek nebo koření stříbrná, zkontrolujte, zda je na obalu symbol trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP. Pokud ano, můžete jej bez obav vyhodit do plastů. Pokud ne, patří do směsného odpadu.

Krabice od pizzy

Mastnota hraje zásadní roli v případě možnosti recyklace papíru. Typickým příkladem je krabice od pizzy. Je sice papírová, ale obvykle také mastná. Proto ji nevyhazujte do modrého kontejneru, nýbrž do toho na směsný odpad. Nejlepší je krabici rozdělit – pokud víko zůstalo čisté, můžeme jej oddělit a vytřídit.

Nákupní účtenky

Účtenky obvykle bývají tištěny na termopapír a ten představuje při následné recyklaci problém. Vyhazujte je proto do směsného odpadu.

Tuba od zubní pasty

Ačkoliv je na první pohled plastová, recyklovat se nedá. Tuba od zubní pasty bývá totiž na své vnitřní straně potažena hliníkovou fólií. Její místo je tak ve směsném odpadu.

Papírové kelímky od kávy

Do kontejneru na papír nepatří ani jednorázové kelímky. I když vypadají, že jsou vyrobeny pouze z papíru, ve skutečnosti obsahují i plast bez něhož by káva z kelímku protekla.

Obálky s okýnkem

Recyklovat lze i obálky s fóliovými okénky či papír s kancelářskými sponkami, během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde k jejich oddělení.

SLOVO ZÁVĚREM

To, které výrobky nepatří do komunálního odpadu a přírody, snadno poznáte podle symbolu přeškrtnuté popelnice na obalu. Správně vytříděné odpady jako je papír, plast, biologicky rozložitelný odpad nebo sklo jsou předávány k materiálovému využití, čímž klesá spotřeba primárních surovin. Zároveň se zlepšuje ekonomika odpadového hospodářství, protože směsný komunální odpad je jedním z nejdražších druhů odpadů. Snížením množství směsného komunálního odpadu klesají náklady na jeho likvidaci a zároveň se zvýšením množství recyklovatelných odpadů rostou příjmy města od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Akciová společnost EKO-KOM vybírá čtvrtletně od výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Utržené peníze systém přerozdělí ve formě odměn obcím, a to přesně podle množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí.

Pokud budete pečlivě třídit, nejenže tím přispějete k ochraně životního prostředí, ale také se městu sníží náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu.

Kontakty

Referent

Referentka, životní prostředí, kácení dřevin

Referent

referentka (odpadové hospodářství, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a pokuty městské policie)