Výstražná lišta

Registrované partnerství

Prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

V souladu s ustanovením § 13 a odst. 3 a § 12 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve změní pozdějších předpisů, matriční úřad přijímá prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu a jím určené době.

Místem pro vstup do registrovaného partnerství je obřadní síň v budově Komunitního centra Česká Kamenice, Náměstí Míru č.p. 272, 407 21 Česká Kamenice a dnem určeným pro vstup do registrovaného partnerství je každá sobota od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

Přílohy

Kontakty

Referent

referentka (evidence obyvatel)

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru správních činností a matričního úřadu (matrika)