Výstražná lišta

Krizové situace

Tísňové volání

Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, na která voláte v případě ohrožení života, zdraví či majetku. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet.
V České republice se jedná o čísla:

158 (Policie ČR),
156 (Městská policie),
150 (Hasičský záchranný sbor),
155 (Záchranná služba).
Linka 112 je pak jednotným číslem pro tísňové volání v celé Evropě.

První pomoc

První pomoc je soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

PRVNÍ POMOC VE ČTYŘECH KROCÍCH

Dýchání

 • Zjistěte, jestli zraněný dýchá.
 • Pokud dýchá, zvedněte mu nohy nahoru – někdy to stačí, aby se probral.
 • Pokud nedýchá, okamžitě volejte linku 155.
 

Linka 155

 • Zavolejte linku 155, představte se a řekněte, co se stalo, komu a kde.
 • Odpovězte na otázky operátora.
 

Vodorovná poloha

 • Zraněného přemístěte do vodorovné polohy.
 • Zakloňte mu hlavu. To pomůže průchodnosti dýchacích cest.
 • Přejděte k masáži srdce.
 

Masáž srdce

 • Nahmatejte dolní konec hrudní kosti.
 • Přiložte ruku do střední části hrudní kosti. Druhou ruku umístěte na hřbet první ruky. Lokty musí být napjaty.
 • Stlačujte hrudník 100x za minutu, pomoci vám může třeba rytmus koledy „Rolničky“. Stlačujte hrudník až do chvíle, než přijede záchranná služba.
 

Kontakty

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru vedení úřadu