Výstražná lišta

Veřejné pohřebiště Česká Kamenice

Změny údajů a skutečností, potřebných pro vedení evidence nájemních smluv a zesnulých je nájemce i vlastník povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli pohřebiště.

Provozovatelem veřejného pohřebiště v České Kamenici a místní části Kerhartice je město Česká Kamenice, IČ: 00261220, se sídlem: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města.

Pohřebiště je místo, veřejnosti denně přístupné takto:

  • v zimním období, tj. od 03.11. do 31.03. daného roku, v době od 8,00 do 18,00 hodin
  • v letním období, tj. od 01.04. do 02.11. daného roku, v době od 7,00 do 20,00 hodin


Nájem místa

  • pro hroby, hrobky k uložení lidských pozůstatků
  • pro uložení lidských ostatků v urnách
  • na vsypové loučce


Před uzavřením  smlouvy o nájmu hrobového místa je třeba předložit úmrtní list a v případě zpopelnění doklad o zpopelnění.

Všechny důležité informace naleznete v Řádu veřejného pohřebiště města Česká Kamenice.

Přílohy

Mapová aplikace

Kontakty

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej)

Referent

referentka (pozemky ​- pronájem, prodej; věcná břemena)