Výstražná lišta

/
/
Nakládání s azbestovým odpadem

Nakládání s azbestovým odpadem

Vážení spoluobčané,

Zákon o odpadech (§ 85 zákona č. 541/2020 Sb.) ukládá povinnost, že každý původce odpadu musí zajistit, aby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach.

Vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady dále upřesňuje, že vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do těsných nádob či kontejnerů. Pouze v tomto stavu může být odpad uložen na skládku.

Na takovou skládku je předáván odpad s obsahem azbestu (nejčastěji eternit), který je přijímán na sběrném dvoře města Česká Kamenice. Z toho důvodu Vás chceme informovat, že nově budeme do sběrného dvora přijímat azbestové odpady pouze zabalené do neprodyšných obalů tak, jak ukládá zákon.

K tomuto účelu Vám nabízíme obaly certifikované pro azbest, které si budete moci zakoupit přímo ve sběrném dvoře. Nezabalený azbestový odpad nebude do sběrného dvora přijat.

Azbest i odpady z něho jsou hodnoceny jako karcinogenní a tím pádem vysoce rizikové. Tímto krokem chceme nejen splnit zákonnou povinnost, ale také přispět k ochraně zdraví všech účastníků.

azbest – ilustrační obrázek k příspěvku

Jak tedy správně postupovat?

Ve sběrném dvoře si zakupte certifikovaný obal. Následně do něj vložte azbestové odpady v místě jejich vzniku. Obal řádně uzavřete a přivezte na sběrný dvůr, kde bude obsluhou převzat do uzavřeného kontejneru.

Po naplnění kontejneru je odpad odvezen na skládku odpadu, která má povolení přijímat odpady s obsahem azbestu. Zde je odpad zaevidován a uložen do předepsaného místa, kde je následně zahrnut překryvnou vrstvou, aby se nebezpečné částice azbestu nemohly dostat do ovzduší.

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp