Výstražná lišta

/
/
Poutní kaple Narození Panny Marie

Poutní kaple Narození Panny Marie

Centrální stavba kaple je se svým kruhovým půdorysem jedním z nejvýznamnějších příkladů barokní architektury. Středobodem celého areálu je, jak ve smyslu fyzickém, tak ve smyslu duchovním, dřevěná socha Panny Marie Kamenické z roku 1680, jejímž autorem byl žitavský sochař Kristián Ulrich. Dnes je socha umístěna na rokokovém oltáři z 18. století.

Původně však socha na tomto místě stála pouze v dřevěné pohřební kapličce. Pověst praví, že se v 18. století jeden z děkanů města, Jindřich Ignác Teigl, nakazil během morové epidemie. K soše Panny Marie se nemocný chodil modlit a prosit o uzdravení, a opravdu se jako zázrakem zotavil. Jako vzdání díků nechal soše zhotovit nový oltář a uspořádal finanční sbírku na stavbu kaple. Po jeho smrti započala v roce 1736 stavba barokního areálu do jeho dnešní podoby. Autorem architektonického návrhu byl s největší pravděpodobností významný litoměřický stavitel Octavio Broggio.

Rozsáhlá rekonstrukce interiéru kaple byla provedena v 19. století a financována českokamenickým starostou, podnikatelem a mecenášem Franzem Preidlem. Jeho jméno nese i ke kapli přilehlý park Franze Preidla, kde se nachází pozůstatky starého městského hřbitova z počátku 18. století. Najdete zde dodnes velmi dobře zachovalou hrobku rodiny Preidlů z roku 1868, která je cenným dokladem sepulkrální architektury.

Návštěvníkům kaple nabízí možnost prohlídky i s výkladem o historii a významu tohoto poutního místa, nahlédnete jak do interiéru centrální stavby s oltářem se sochou Panny Marie Kamenické, tak do ambitu se čtyřmi nárožními kapličkami.

Poutní kaple je v červenci a srpnu přístupná denně od 10 do 17 hodin. V měsících květnu, červnu a září je pak možné ji navštívit jen v sobotu a v neděli taktéž od 10 do 17 hodin. Mimo tyto časy jsou prohlídky možné pouze pro větší skupinky po dohodě s informačním centrem.

Sdílejte článek:

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na Linkedinu
Poslat přes Whatsapp