Výstražná lišta

/
/
Zateplení bytových domů č.p. 201, 202 a 203 v ul. Lidická ve městě Česká Kamenice

Zateplení bytových domů č.p. 201, 202 a 203 v ul. Lidická ve městě Česká Kamenice

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Bydlení

Loga publicity EU + MMR

Identifikační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012129

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Souhrn financování v Kč:

Celkem: 13 683 388,32

Dotace: 4 310 267,32

Vlastní zdroje: 9 373 121,00

Stručný popis projektu: 

Předmětem projektu je realizace zateplení vnější obálky 3 stávajících zděných čtyřpodlažních bytových domů č. p. 201, 202 a 203 umístěných v okrajové části panelového sídliště v ulici Lidická ve městě Česká Kamenice, včetně vybudování nové hydroizolace základů a výměny střešní krytiny.

Projekt řeší energetický problém těchto bytových domů. Podle výpočtů Energetického hodnocení lze realizací projektu dosáhnout úsporu v celkové výši 78 290,2 kWh/rok, což znamená  významnou finanční úsporu a zároveň pozitivní ekologický dopad na ovzduší.

Cíl projektu:

Cílem projektu je dosažení významných energetických úspor, a to prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí. Zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení.

Výsledek projektu: Snížení energetické náročnosti budovy, snížení emisí.