Výstražná lišta

/
/
Vybavení domu kultury II

Vybavení domu kultury II

STAV PROJEKTU:
Probíhající
TÉMA PROJEKTU:
Kultura a zábava

Název projektu: Vybavení domu kultury II

Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever

Projekt Vybavení domu kultury II byl zaměřen na zkvalitnění technického zázemí pro pořádání kulturních, spolkových a společenských akcí ve městě pro širokou veřejnost. Očekávaným přínosem projektu pro město je zajištění moderní osvětlovací a ozvučovací techniky a pódia pro kvalitní audiovizuální zážitek návštěvníků domu kultury.

Logo EU Logo LEADER