Výstražná lišta

/
/
Úprava křižovatky ulic Štítného a Nádražní

Úprava křižovatky ulic Štítného a Nádražní

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura

Křižovatka Nádražní - Štítného

Předmětem stavby je úprava křižovatky ulic Nádražní a Štítného s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců.

V současné době je chodník podél ulice Štítného ukončen před ulicí Nádražní a vzniká nebezpečný velký prostor pro přecházení.

Plocha křižovatky bude rozdělena ochranným ostrůvkem. Ostrůvek bude ohraničen obrubníky typu KO. Stávající snížení v ulici nádražní bude zrušeno a posunuto tak, aby místo pro přecházení navazovalo na nově vzniklý ochranný ostrůvek.