Výstražná lišta

/
/
Úprava křižovatky ulic Jateční a Pražská

Úprava křižovatky ulic Jateční a Pražská

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura

Křižovatka Jateční - Pražská

Předmětem stavby je úprava křižovatky v ulici Jateční v místě s ulicí Pražskou.

Současný stav neřeší bezpečnost chodců.

Stávající chodník z ulice Pražská bude vybourán a směrově přemístěn do nové polohy. Přes místní komunikaci k ulici Zámecká bude proveden zvýšený práh sloužící jako zpomalovací prvek před místem pro přecházení a příjezdem na ulici Jateční. Celý zvýšený práh bude vydlážděn z žulové dlažby. Chodník bude ze zámkové dlažby. Směrem k viaduktu bude doplněno místo pro přecházení ulice Jateční a chodník za ním bude napojen na stávající štěrkový vedoucí v ulici Pražská.