Výstražná lišta

/
/
Úprava křižovatky u Uhelných skladů

Úprava křižovatky u Uhelných skladů

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura

Křižovatka u uhelných skladů

Předmětem stavby je úprava nepřehledné křižovatky ulic Tyršova a Za Pilou.

Úprava bude provedena vodorovným dopravním značení. Parkování, které je v současné době neorganizované, bude upraveno místy na stání tak, aby byly dodrženy rozhledové poměry v křižovatce. Stávající parkovací plocha z asfaltu v nevyhovujícím stavu bude opravena a provedeno VDZ.