Výstražná lišta

/
/
Terénní programy v České Kamenici

Terénní programy v České Kamenici

STAV PROJEKTU:
Probíhající
TÉMA PROJEKTU:
Sociální a zdravotní služby

Logo Spolufinancováno EU

Název projektu: Terénní programy v České Kamenici
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000273
Investiční priorita: 03.02 Sociální začleňování
Doba trvání projektu: 1.1.2023 – 31.12.2025
Příjemce finanční podpory: Město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 00261220
Financování projektu:na daný projekt je poskytována finanční podpora EU
Celkové způsobilé výdaje projektu: 7 660 800,- Kč
Místo realizace projektu: Ústecký kraj, katastrální území Města Česká Kamenice

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohroženým osob v České Kamenici.

Prostřednictví nové sociální služby Terénní programy (soc. služba dle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) usilujeme u těchto osob o zlepšení nebo obnovení schopnosti jejich sociálního fungování v přirozeném prostředí a jejich integraci do společnosti, popř. na trh práce.

Za dobu realizace projektu bude podpořeno celkem 265 osob.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je v souladu s Plánem sociálního začleňování Česká Kamenice 2022-2025 prostřednictvím nové sociální služby Terénní programy a přímé práce pracovníků služby s osobami sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými stabilizovat či zlepšit životní situaci těchto osob a přispět tak k jejich integraci do společnosti, popř. na trh práce. Podpora bude zaměřena na zlepšení kompetencí klientů, tak aby uměli identifikovat náročnou životní situaci, s pomocí pracovníků se v ní zorientovali, našli možnosti jejího řešení a v budoucnosti byli podobnou náročnou situaci schopni řešit vlastními silami.

Cílové skupiny

  1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování


Průběh

Poskytování sociální služby Terénní programy cílové skupině osob bude realizována po celou dobu realizace projektu 3 pracovníky v přímé práci zařazenými do struktury OSV města:

  1. Sociální pracovnice
  2. Terénní pracovnice
  3. Terénní pracovnice

V rámci projektu budou pracovníci služby podpořeni vzděláváním a supervizemi s cílem zkvalitnit poskytování sociální služby.

Klíčové aktivity projektu

KA1 – Realizace sociální služby Terénní programy dle § 69 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
KA2 – Vzdělávání a supervize pracovníků odborného realizačního týmu

Realizační tým projektu

Marta Saganová, Projektový manažer projektu

e-mail: m.saganova@ceska-kamenice.cz

Odborný realizační tým

Lenka Jarešová, DiS. , Sociální pracovnice
tel.: 778 523 312. e-mail: l.jaresova@ceska-kamenice.cz

Vladimíra Valešová, Terénní pracovnice
tel.: 777 459 170, e-mail: v.valesova@ceska-kamenice.cz

Kateřina Fabiánová, Terénní pracovnice
tel.: 778 736 499, e-mail: k.fabianova@ceska-kamenice.cz

Projekt je prezentován na centrálních webových stránkách ESF v ČR: www.esfcr.cz