Výstražná lišta

/
/
Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360

Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Školství a vzdělávání

registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011391

Název: Školní zahrada ZŠ v ulici Komenského 360

Registrační číslo projektu: 1190700463

Výzva: NPŽP 7/2019 – 6.1.C c) – Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO