Výstražná lišta

/
/
Rekonstrukce učebny fyziky a řešení bezbariérovosti budovy školy (výtah)

Rekonstrukce učebny fyziky a řešení bezbariérovosti budovy školy (výtah)

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Školství a vzdělávání

Rekonstrukce učebny fyziky a řešení bezbariérovosti budovy školy (výtah)

Název projektu: Rekonstrukce učebny fyziky a řešení bezbariérovosti budovy školy (výtah)

Identifikační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004083

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Výše dotace: 5 800 132,37 Kč

Celkové výdaje: 6 444 591,53 Kč

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce části prostor v budově ZŠ a jejich vybavení novým zařízením. Současně bude zajištěna bezbariérovost budovy vybudováním výtahu.

Projekt má zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Projekt je cílený na modernizaci pomůcek pro studium přírodních věd a fyzikálních zákonitostí na Základní škole T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice.

www.mmr.cz