Výstražná lišta

/
/
Rekonstrukce prostor kolem kulturního domu v České Kamenici

Rekonstrukce prostor kolem kulturního domu v České Kamenici

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura

rekonstrukce prostor kolem DK

Předmětem řešení je návrh bezprostředního okolí Domu kultury, kontakt domu s nábřežím (ulice Komenského) a řešení hlavního vstupu.

Řešené území se dotýká budovy Kulturního domu, a bude končit na styku jeho veškerých podzemních konstrukcích (angl. dvorky a pod.) ve stávajícím stavu. Řešení konstrukcí kulturního domu není předmětem tohoto projektu.

Využití řešeného prostoru vychází z dnešního užívání, z nároků na kultivované a reprezentativní prostředí a je důležitým veřejným městským prostorem. Běžný den má umožnit parkování blízké náměstí, v odpoledních hodinách jako prostor pro využití studentů škol a blízkého dětského domova a občanům města. Během kulturních akcí dle sezóny od parkování a reprezentativního předprostoru po místo konání venkovních kulturních akcí.

Řešené území se nachází v městské památkové zóně, lokalita B – dotvářející charakter PZ.

Vzhledem k dotačním nárokům na vsakování a zacházení s dešťovými vodami se nabízí vyžití dešťových vod ze střechy DK k zalévání vegetace, jakož i celková spolupráce s provozovatelem budovy.

Autor

re:architekti studio s.r.o.
Milady Horákové 24
170 00, Praha 7

Zpracovatelský tým

re:architekti
Ing. arch. Jan Vlach
Ing. arch. Jiří Žid
Ing. arch. MgA. Alžběta Widholmová

Krajinářská architektura:

symbio studio