Výstražná lišta

/
/
Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská v České Kamenici

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská v České Kamenici

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská v České Kamenici

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011529

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název programu 11703: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 4.výzva MAS Český sever-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

Celkové výdaje projektu: 3 000 000,00 Kč

Výše poskytnuté dotace: 2 850 000,00 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku ležícího podél frekventované silnice I/13 v ulici Děčínská v České Kamenici. Rekonstrukce spočívá zejména v doplnění prvků, které zajistí bezpečnou a bezbariérovou cestu pro pěší ve směru do centra města i k autobusové zastávce.

Zejména prvky nutné pro bezbariérové užívání trasy dnes jako součást chodníku zcela chybí. Součástí je i doplnění míst pro přecházení a vybudování bezbariérového nástupiště autobusové zastávky navazující na řešený chodník.

www.mmr.cz
www.irop.mmr.cz
www.masceskysever.cz