Výstražná lišta

/
/
Přechod pro chodce u č. p. 198 ul. Dukelských hrdinů v České Kamenici

Přechod pro chodce u č. p. 198 ul. Dukelských hrdinů v České Kamenici

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura

Přechod pro chodce u č. p. 198 ul. Dukelských hrdinů v České Kamenici

Identifikační číslo EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011530

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Název programu 11703: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 4.výzva MAS Český sever-IROP-Bezpečnost dopravy a cyklodoprava

Celkové výdaje projektu: 2 455 854,49 Kč
Výše poskytnuté dotace: 2 333 061,76 Kč

Předmětem projektu je vybudování nového bezbariérového přechodu pro chodce v ulici Dukelských hrdinů v České Kamenici. Přechod bude spojovat protilehlé autobusové zastávky na velmi frekventované silnici I/13. Součástí je i rekonstrukce chodníků (vč. bezbariérovosti) bezprostředně navazujících na přechod a úprava dílčí části komunikace I/13 s cílem zklidnění dopravy před a za přechodem (vychýlení jízdních pruhů, zúžení komunikace vedoucí ke zpomalení vozidel apod.)