Výstražná lišta

/
/
Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice

Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Sociální a zdravotní služby
IROP 2021–2027
Nízkoprahové centrum Domu kultury Česká Kamenice

sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („zákon o sociálních službách“).

Program: Integrovaný regionální operační program 2021–2027

Prioritní osa: 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Specifický cíl: 4.2 Sociální Služby

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro poskytování ambulantní sociální služby – nízkoprahového centra, což umožní rozšíření a zkvalitnění aktivit nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM). NZDM bude rovněž vybaveno odpovídajícím vybavením, které umožní kvalitní poskytování této sociální služby.

Celkové náklady na projekt činí  13 336 434,86  Kč včetně DPH, příspěvek EU  bude: 11 335 969,63 Kč včetně DPH

CRR ČR    Spolufinancováno EU    MMR ČR