Výstražná lišta

/
/
Modernizace a vybavení učeben pro technické a řemeslné obory (vč. Robotiky)

Modernizace a vybavení učeben pro technické a řemeslné obory (vč. Robotiky)

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Školství a vzdělávání

Modernizace a vybavení učeben pro technické a řemeslné obory (vč. Robotiky)

Název projektu: Modernizace a vybavení učeben pro technické a řemeslné obory (vč. Robotiky)

Identifikační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014572

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Výše dotace: 758 929,78 Kč

Celkové výdaje: 798 873,46 Kč

Popis projektu: Projekt je cílený na modernizaci pomůcek pro technické vzdělávání na Základní škole T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice, s cílem zkvalitnit výuku ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce v návaznosti na jeho vymezení v RVP ZV ZŠ. Projekt řeší nákup vnitřního vybavení do dílen.

www.mmr.cz