Výstražná lišta

/
/
Modernizace a vybavení učeben přírodních věd

Modernizace a vybavení učeben přírodních věd

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Školství a vzdělávání

Modernizace a vybavení učeben přírodních věd

Název projektu: Modernizace a vybavení učeben přírodních věd

Identifikační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014571

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Výše dotace: 759 945,94 Kč

Celkové výdaje: 799 943,10 Kč

Popis projektu:
Předmětem projektu je inovace tradičního způsobu výuky přírodních věd formou přírodovědných experimentů realizovaných samotnými žáky v prostorách odborné učebny. Vybavení novou technikou umožní zpracovávat laboratorní záznamy a následně protokoly při realizovaných cvičeních a pracích a zároveň žákům ukázat, že fyzika nás vždy a všude obklopuje.

www.mmr.cz