Výstražná lišta

/
/
Komunitní centrum Česká Kamenice

Komunitní centrum Česká Kamenice

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Kultura a zábava

EM a MMR logo

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002454

Vedoucí manažer projektu: Ing. Lubomír Tůma
Předpokládaná doba ukončení vlastní realizace projektu: 31. 12. 2019
Předpokládané celkové výdaje projektu: 22 688 088,63 Kč
Předpokládaný přehled zdrojů financování projektu
Dotace EU: 17 000 000,00 Kč
Dotace SR: 1 000 000,00 Kč
Vlastní podíl žadatele: 4 688 088,63 Kč
CELKEM: 22 688 088,63 Kč
 
Komunitní centrum ČK
Komunitní centrum (č.p. 272)

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Základem pro vybudování komunitního centra je zajištění veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace kvalitně koncipovaných sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních (volnočasových) aktivit, zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Komunitní centrum bude sloužit k poskytování komunitních a veřejných služeb, vč. sociálního poradenství, popř. sociálních služeb v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování v sociálně vyloučených lokalitách, ke kterým náleží i ORP Děčín, ve které město Česká Kamenice leží. Konktrétně se jedná o rekonstrukci památkově chráněného objektu, který je v majetku města Česká Kamenice. Z projektu bude pořízena kompletní rekonstrukce budovy včetně nového základního vybavení budovy a úprava okolí.

Realizací projektu se zvýší kvalita a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi. Poskytováním kvalitních sociálních služeb a podporou komunitního života budou eliminovány negativní důsledky sociálně vyloučených lidí žijících v lokalitě města Česká Kamenice.

Odkazy:

www.mmr.cz
www.europa.eu
www.ceska-kamenice.cz