Výstražná lišta

/
/
Jazyková laboratoř

Jazyková laboratoř

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Školství a vzdělávání

Jazyková laboratoř

Název projektu: Jazyková laboratoř

Identifikační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014570

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Výše dotace: 754 872,05 Kč

Celkový výdaje: 794 602,16 Kč

Popis projektu: Celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury na ZŠ T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice zajistit pro všechny žáky školy rovný přístup ke vzdělání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. 12. 2006. Předmětem projektu je modernizace a vybavení jazykové učebny, která bude využívána při výuce cizích jazyků, ale k mimoškolní zájmové aktivitě.

www.mmr.cz