Výstražná lišta

/
/
Elektromobilita pečovatelské služby Česká Kamenice

Elektromobilita pečovatelské služby Česká Kamenice

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Sociální a zdravotní služby

3 nové elektromobily města Česká KameniceNázev projektu: Elektromobilita pečovatelské služby Česká Kamenice
Identifikační číslo: 117D03U000370
Identifikační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017339

Město Česká Kamenice získalo dotaci ve výši 2 867 985,00Kč na pořízení 3 elektromobilů a 3 sad kompenzačních pomůcek pro pečovatelskou službu.
Předmětem projektu je pořízení 3 elektromobilů a 3 sad kompenzačních pomůcek pro pečovatelskou službu Česká Kamenice za účelem zkvalitnění poskytované sociální služby a zkvalitnění materiálně technické základny.

Realizace projektu zohledňuje princip ochrany životního prostředí ve formě omezování emisí v dopravě a snížením energetické náročnosti v sektoru poskytování sociálních služeb a umožní zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi, a tím napomůže zvýšit materiálně-technickou připravenost žadatele. Zároveň dojde ke zvýšení energetické účinnosti v oblasti poskytování sociálních služeb a k zajištění potřebných kapacit pro poskytování služeb v odpovídající kvalitě.

Odkazy: