Výstražná lišta

/
/
Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Bezpecnost

MVCR logo

Název projektu: Česká Kamenice – Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

Identifikační číslo: 014D24100 8192

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR

Výše poskytnuté dotace : 450 000,00 Kč

V rámci vyhlášeného programu MV ČR č. 01424 „Dotace pro jednotky SDH obcí“ město Česká Kamenice podalo žádost na pořízení nového dopravního automobilu. Žádost byla schválena a městu Česká Kamenice bude ze státního rozpočtu, po ukončení realizace projektu (tj. pořízení nového dopravního automobilu) poskytnuta dotace ve výši 450 000,00 Kč.

Realizace projektu přispěje ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací a ke snížení dojezdových časů. Nový dopravní automobil bude mít také vyšší průchodnost terénem, nižší poruchovost, nižší náklady na provoz a údržbu.

https://www.mvcr.cz
https://www.hzscr.cz