Výstražná lišta

/
/
Dokončení vodovodního řadu Líska

Dokončení vodovodního řadu Líska

STAV PROJEKTU:
Plánovaný
TÉMA PROJEKTU:
Doprava a insfrastruktura
Vodovod Líska, přehledná situace
Přehledná situace

Dlouho připravovaná stavba vodovodu na Lísce bude letos zahájena. Stavba za přibližně 24 milionů Kč napojí na vodovod přibližně 250 obyvatel, kteří jsou dnes zásobování pomocí studen či lokálních historických rozvodů vody. Díky napojení na veřejný vodovod získají všichni obyvatelé Lísky garantovaný přívod nezávadné pitné vody.

Stavba nebude jednoduchá. Nový vodovod bude mít délku více než 2,5 kilometru, bude z větší části kopaný ve skalním podloží a technologicky bude rozdělen do celkem 3 tlakových pásem. Voda bude převýšení až do horní Lísky překonávat díky dvěma automatickým tlakovým stanicím, které umístíme do bývalé požární nádrže. Pro tyto důvody je stavba rozdělena do 3. etap:

  1. Etapa – zahájení 1. 4. 2024 – 31. 10. 2024
  2. Etapa – zahájení 1. 4. 2025 – 31. 10. 2025
  3. Etapa – zahájení 1. 4. 2026 – 31. 10. 2026

 
Připojení na nový vodovod samozřejmě není povinné, všem obyvatelům Lísky, ať už trvalým nebo rekreantům jej však lze důrazně doporučit. Vody je v krajině málo a do budoucna bude zřejmě dál ubývat, po napojení na veřejný vodovod je ovšem v nemovitosti garantovaná navždy. Pro občany trvalé hlášené na Lísce jsme s kolegy v radě města schválili příjemný bonus, kdy z prostředků města zajistíme projektovou dokumentaci na přípojku a dále i vybudování samotné přípojky vč. vodoměrné šachty ukončené na pozemku trvale obývaného domu. Zároveň jsme připraveni výše uvedenou službu o hodnotě přibližně 50 tis. Kč zajistit i těm rekreantům, kteří si na Lísku dodatečně trvalý pobyt přihlásí.

Další informace nebo jejich upřesnění  bude možné získat na informační schůzce dne 29. 2. 2024 v domě kultury od 17:00.

Datum realizace: 1. 4. 2024 – 31. 10. 2026

Náklady: cca 24 mil. Kč

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Technický dozor: Jindřich Nešněra

Zodpovědný pracovník města: Vladimír Janda

PŘÍLOHY

Situace katastrální
Situace provádění stavby
Situace opravy povrchu