Výstražná lišta

/
/
Česká Kamenice – door to door systém sběru a svozu odpadů

Česká Kamenice – door to door systém sběru a svozu odpadů

STAV PROJEKTU:
Probíhající
TÉMA PROJEKTU:
Životní prostředí

Logo EU OPŽP               

Název projektu: Česká Kamenice – door to door systém sběru a svozu odpadů
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009618

Projekt je zaměřen na nákup nádob na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad). Nádoby na papír, plast a bioodpad o objemu 240 l jsou určeny do jednotlivých domácností. Při zajištění maximálního pohodlí jednotlivých občanů při třídění odpadů, dochází k významnému zvýšení množství tříděných odpadů a poklesu směsného komunálního odpadu.
V rámci projektu budou zakoupeny také velkoobjemové kontejnery pro svoz objemného odpadu.

www.opzp.cz
www.mzp.cz