Výstražná lišta

/
/
Česká Kamenice – Asistenti prevence kriminality

Česká Kamenice – Asistenti prevence kriminality

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Bezpecnost

MVCR logo

Identifikační číslo: 314D083009028

Prevence kriminality
Dotace je poskytována ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019. Finanční prostředky na realizaci Programu jsou vyčleněny v kapitole státního rozpočtu MV ČR.
Účelem projektu je zajištění dvou pracovních míst na pozici asistenta prevence kriminality po dobu tří let, tj. od 06/2019 – 12/2012. Pro rok 2019 byla městu Česká Kamenice přiznána dotace ve výši 309 960,00 Kč.
Celkové náklady projektu činí 1 465 200,00 Kč z toho přiznaná dotace činí 1 318 680,00 Kč.
Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek ve městě Česká Kamenice a v občanech zvýšit pocit bezpečí. Dále snížit počet spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích projevů jednání především v sociálně vyloučených lokalitách.
Asistenti v součinnosti se strážníky městské policie Česká Kamenice budou především provádět dohled a zabezpečovat veřejný pořádek v našem městě.
Předpoklad výsledků přítomnosti asistentů prevence kriminality v problémových lokalitách je shledáván především v pozitivním vnímání občana. Pravidelná přítomnost asistentů v těchto lokalitách občanům pomůže získat pocit jistoty a bezpečí a v případě nutnosti bude možné obracet se na asistenty s žádostí o radu či pomoc.
 
Projekt Česká Kamenice – Asistenti prevence kriminality je spolufinancován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, číslo žádosti:MV-PK2-2019-00031