Výstražná lišta

/
/
Asistenti prevence kriminality v České Kamenici 2023–2026

Asistenti prevence kriminality v České Kamenici 2023–2026

STAV PROJEKTU:
Probíhající
TÉMA PROJEKTU:
Bezpecnost

Logo Spolufinancováno EU

Název projektu: Asistenti prevence kriminality v České Kamenici
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000352
Investiční priorita: 03.02 Sociální začleňování
Doba trvání projektu: 1.3.2023 – 28.2.2026
Nositel projektu: Město Česká Kamenice
Financování projektu: Spolufinancováno z Evropské unie

Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 544 000,- Kč

Popis projektu:

Projekt Asistenti prevence kriminality v České Kamenici je zaměřen na vytvoření pozic 4 asistentů prevence kriminality a jejich mentora. Asistenti prevence kriminality budou vybráni z řad sociálně znevýhodněných občanů, kteří budou v rámci individuálních plánů rozvoje a přidělené působnosti přispívat k měřitelnému zlepšení situace v oblasti bezpečnost a prevence ve městě Česká Kamenice. Budou rozvinuty kompetence osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených, zlepšit pocit bezpečí obyvatel a také dosáhnout zlepšení bezpečnostní situace na území města Česká Kamenice.

Cílové skupiny projektu:

  1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  2. Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
  3. Národnostní menšiny
  4. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Klíčové aktivity projektu:

KA1 – Způsob výběru asistentů prevence kriminality
KA2 – Výkon činnosti asistentů prevence kriminality
KA3 – Mentoring asistentů prevence kriminality
KA4 – Vzdělávání asistentů prevence kriminality a mentora, včetně zajištění supervize pro asistenty prevence kriminality

Realizační tým projektu:

Projektový manažer projektu

Marta Saganová

e-mail: m.saganova@ceska-kamenice.cz

Odborný realizační tým:

Mentor

Martin Soukup, velitel městské policie

Asistenti prevence kriminality

  • Anna Kdolská
  • František Kdolský
  • Nela Hausnerová
  • David Krol

Projekt je prezentován na centrálních webových stránkách ESF v ČR: www.esfcr.cz