Výstražná lišta

/
/
Asistenti prevence kriminality 2022

Asistenti prevence kriminality 2022

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Bezpecnost

Název projektu: Česká Kamenice – Asistenti prevence kriminality – 2022

Identifikační číslo: 314D083009286

Souhrn financování: Dotace – 412 020,00 Kč, Celkem – 628 800,00 Kč
 
Dotace je poskytována ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022.
 
Účelem projektu je zajištění dvou stávajících pracovních míst na pozici asistenta prevence kriminality po dobu jednoho roku, tj. od 01/2022 – 12/2022. A zajištění činnosti Mentora od 07/2022 – 12/2022.
 
Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek ve městě Česká Kamenice a v občanech zvýšit pocit bezpečí. Dále snížit počet spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích projevů jednání především v sociálně vyloučených lokalitách.
 
Asistenti v součinnosti s Mentorem a  strážníky městské policie Česká Kamenice budou i nadále především provádět dohled a zabezpečovat veřejný pořádek na území našeho města.
 
 
Projekt Česká Kamenice – Asistenti prevence kriminality je spolufinancován z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, číslo žádosti: MV-PK2-2022-00063
Logo MV