Výstražná lišta

/
/
Architektonická soutěž na rekonstrukci a dostavbu kina a úpravy okolí v České Kamenici

Architektonická soutěž na rekonstrukci a dostavbu kina a úpravy okolí v České Kamenici

STAV PROJEKTU:
Dokončený
TÉMA PROJEKTU:
Kultura a zábava

MMR logo

 

Identifikační číslo: 117D151000001

Program: 11715 – Podpora architektonických a urbanistických soutěží

Výše poskytnuté dotace: 235 000,00 Kč

Předmětem soutěže byl návrh rekonstrukce a dostavby kina v České Kamenici.

Požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1: Soutěžní podmínky. Průběh soutěže a návrh poroty o rozdělení cen a odměn je zaznamenám viz. příloha č. 3: Protokol o soutěži a rozhodnutí o výsledku architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu kina viz. obsah příloha č. 4: Výpis z usnesení RM města Česká Kamenice12. schůze konané dne 27. května 2019.

Ceny a odměny dle soutěžních podmínek byly spolufinancovány z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Nedílnou součástí tohoto textu jsou níže uvedené přílohy:

  1. Soutěžní podmínky
  2. Doplnění soutěžních podmínek
  3. Protokol o soutěži
  4. Výpis z usnesení RM města Česká Kamenice

 

www.mmr.cz
www.ceska-kamenice.cz